0:00 / ???
  1. Heidi Einstein

From the album LingoTech Singles

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Mein Stein, dein Stein,
“ei” wie “Heidi Einstein”
UFO in da H2O!
Ihr Stein, Bierstein,
“ei” wie “Heid Einstein”
UFO in da H2O

“a” wie “Ass”
“b” wie “bum”
“c” wie “Cäsar”
“d” wie “dumm”
“e” wie “Esel”
“f” wie “faul”
“g” wie “Gustav”
“g” wie “Gaul”
“h” wie “Holzkopf”
“i” wie “in”
“j” wie “jodeln”
“k” wie “Kinn”
“l” wie “Lippe”
“m” wie “Moor”
“n” wie “Nase”
“o”wie “Ohr”
“p” wie “Pudel”
“q” wie “Quatsch”
“r” wie “Richard”
“s” wie “Swatch”
“t” wie “Taxi”
“u” wie “um”
“v” wie “Vater”
“w” wie “wumm”
“x” wie “Xylophon”
“y” - “Yacht”
“z” wie “zehn”

©2014 LingoTech  All rights reserved.